Jesus Divina Misericordia

 

 

 

Jesteśmy grupą świeckich czcicieli Bożego Miłosierdzia, poświęcamy się krzewieniu jego kultu, będąc całkowicie przekonanymi, ze Boże Miłosierdzie jest niezmierzone i, ze działa w sposób cudowny, zwłaszcza gdy na to pozwalamy, całkowicie mu ufając.

Początkowo odwiedzaliśmy szpitale w mieście Meksyk.

Rozpoczynaliśmy w roku 2004.W czasie pełnienia tej posługi byliśmy świadkami otrzymywanych, ogromnych łask: niewytłumaczalnych uzdrowień i nawróceń zwłaszcza osób , które bezgranicznie zaufały.


Rozdajemy obrazki Jezusa Miłosiernego, MB Guadalupe z modlitwami, a chorzy i ich krewni przyjmują od Naszego Pana pokój, nadzieje i pocieszenie , tak potrzebne w tych trudnych chwilach.


W ten sposób dajemy poznać nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, pozostając wielokrotnie w kontakcie z rodzinami, w ciągu tego utrapienia, kontynuując współmierną pomoc duchowa. Później także pozostajemy w kontakcie z niektórymi osobami, które po tym jak doświadczają Miłości Miłosiernej Boga, pragną kontynuować rozpowszechnianie kultu.


Wiele z nich, to osoby z rożnych prowincji Meksyku, co stanowi sprzyjającą okoliczność do znacznego rozszerzenia kultu. Przesyłamy obrazki do przeróżnych miast, kiedy nas o to proszą. Inspirujemy także, by dawać poznać kult w rożnych środowiskach, nie tylko w szpitalach ,gdy poza nimi wiele razy znajdują się osoby bardziej chore niż fizycznie (duchowo).


Wiemy, że Bóg chce dotknąć wszystkie serca , bo raz dotknięte tak, jak nasze z pewnością zapragną odpowiedzieć, dając poznać Go, jak już zaprezentowaliśmy.

Prowadzimy Modlitwę Eucharystyczną oddając wszystkich chorych, których odwiedziliśmy, by Pan Nasz wylał Swoje Miłosierdzie na nich.


Od roku 2004 poleciliśmy wydrukowanie 900.000 obrazków Jezusa Miłosiernego i Najświętszej Panny Maryi Guadalupe, które rozprowadzone zostały w Meksyku i w rożnych częściach świata z nadzwyczajnym przyjęciem.

Uczestniczyliśmy w spotkaniach Bożego Miłosierdzia w Meksyku i w Europie, a także w peregrynacjach relikwii Świętej Faustyny w rożnych Parafiach miasta Meksyk.

Pragniemy, by wzrastała za każdym razem liczba osób, które poświęciłyby się krzewieniu kultu Bożego Miłosierdzia , co nie znaczy nic innego, jak dobre prowadzenie ludzkości biorąc pod uwagę , że czas nagli. Jezus mówi nam:


,,+Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz.300).
Osoby, które oddały się szerzeniu orędzia Bożego Miłosierdzia, otrzymały niezliczone błogosławieństwa, jesteśmy całkowicie przekonani, że Jezus wypełnia swoją obietnicę:


,,Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem” (Dz.1075).


Papież , Jan Paweł II był wielkim promotorem Bożego Miłosierdzia, przypominamy jego polecenie


,,BĄDŻCIE APOSTOŁAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”,,Z przebitego Serca Odkupiciela tryska źródło nieskończonej miłości miłosiernej.

Bóg jest `bogaty w miłosierdzie`. Niech cała Wasza egzystencja będzie śpiewem temu wspaniałemu misterium zbawienia”. Sprawcie, aby wszyscy, których codziennie będziecie spotykać z racji waszego apostolatu poczuli, ze Ojciec niebieski jest ` specjalnie blisko człowieka, przede wszystkim gdy cierpi, kiedy jest zagrożony w swoim jądrze bytu i godności`(Dives in misericordia)”.(Jan Paweł II,11 sierp.2001.List do Przełożonego Generalnego Kongregacji Dzieci Miłości Miłosiernej).


(Współpracuj y Bogiem biorąc ze sobą Jego miłość i pocieszenie do tego kto cierpi i współpracuje z Nim w Zbawianiu Dusz).


Jeśli pragniesz stać się Apostołem Bożego Miłosierdzia, skontaktuj się:


sdm.sso@gmail.com