Obraz

Obietnice Pana Bożego Miłosierdzia
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Wybrane Modlitwy
Oblicze Jezusa (przyjmij Jego miłość i Jego pokój)
Ofiarowanie się Jezusowi Miłosiernemu
       
            Dzienniczek

 


 

 


Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888r. w Nowosadach (Juszewszczyzna) w ówczesnym czasie części Carskiej Rosji. Studiował teologię na Wileńskim Uniwersytecie, później w Warszawie, gdzie
otrzymał magisterium także w Wyższym Instytucie Pedagogicznym.
Jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Ojca Michała Sopoćko miało miejsce w 1933 roku, kiedy to został kierownikiem duchowym Siostry Faustyny Kowalskiej (teraz świętej), która pisze o nim słowa naszego Pana: „Jest to kapłan według serca mojego (...) przez niego upodobało mi się rozgłosić kult  Mojego miłosierdzia ”. (Dz. 1256)

Towarzyszył on świętej po przeniesieniu jej do Łagiewnik, w Polsce, gdzie zmarła 5 października 1938roku. Jako jej spowiednik przedsięwziął ocenę całościową doświadczeń mistycznych Siostry
Faustyny dotyczących Bożego Miłosierdzia. Postępując według jego rady, napisała "Dzienniczek", materiał, który do dziś stanowi wspaniałą inspirację duchową.
 Opierając się na objawieniach Naszego Pana Jezusa Chrystusa, których   doświadczyła    zanim    przybyła     do     Wilna,
mówiła Ojcu Sopoćko o wskazówkach, które otrzymywała w czasie objawień. Dotyczyły namalowania obrazu Zbawiciela Miłosiernego, ustanowienia Święta Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy i założeniu nowego zgromadzenia zakonnego, którego celem miało być krzewienie kultu Bożego Miłosierdzia (Zgromadzenie Sióstr Bożego Miłosierdzia). Opatrzności Bożej powierzyła realizację tych zadań.
Na prośbę Świętej Marii Faustyny Kowalskiej, Błogosławiony
Michał Sopoćko, powierzył namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego malarzowi Eugeniuszowi Kazimirowskiemu na początku 1934 roku w
Wilnie (Litwa). Mieszkanie Ojca Sopoćko i pracownia malarska Kazimirowskiego znajdowały się na tym samym piętrze domu, w którym mieszkali. W ciągu sześciu miesięcy, święta osobiście zajmowała się
tym aby obraz był namalowany według wskazań. W czerwcu 1934 roku obraz był gotów. Błogosławiony Ojciec Sopoćko zapytał wówczas świętą Faustynę, jaki napis należałoby umieścić pod obrazem.
Słowa te są następujące: "Jezu, ufam Tobie". (Dz. 327) Otrzymawszy odpowiedź Błogosławiony Sopoćko ulokował tekst na ramie u dołu obrazu.

Ojciec Michał Sopoćko zmarł 15 kwietnia 1975r.(w dzień Świętego Faustyna, Świętego Siostry Faustyny), w swoim mieszkaniu przy ul. Poleskiej. Uznany powszechnie za świętego został pochowany na cmentarzu kościoła w Białymstoku. Po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego, ciało jego zostało przeniesione do kościoła Bożego Miłosierdzia 30 listopada 1988r.

Trzydzieści trzy lata po śmierci, Ojciec Sopoćko(1888-1975r.) -wielki promotor orędzia Bożego Miłosierdzia i spowiednik Świętej Marii Faustyny Kowalskiej - został wyniesiony do chwały ołtarzy we Mszy Świętej beatyfikacyjnej, 28 września 2008 roku, w Białymstoku, Polska. Około 80000 osób uczestniczyło we Mszy Świętej celebrowanej przez JE Abp Angelo Amato, prefekta do spraw świętych, osobiście delegowanego przez Ojca Świętego, Papieża Benedykta XVI. Ojciec Święty złączył się z radością diecezji Białostockiej i Wileńskiej i ze wszystkimi na świecie , którzy przyjmują orędzie Jezusa Miłosiernego.

Grób Błogosławionego Michała Sopoćko znajduje się w Białymstoku, Polska.